Råttstopp för BRF:er


Vi på Vestes hjälper er BRF att installera råttstopp.

Elektroniskt Råttstopp som effektivt stoppar råttor vid råttproblem. Elektroimpulser stoppar / hindrar råttorna från att ta sig in i fastigheter via avloppssystemet.