ROT-AVDRAG

ROT-avdraget ger dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om.

Självklart kan du som privatperson nyttja rotavdraget när vi hjälper dig. Det är arbetskostnaden som du kan göra avdrag för. Detta hjälper vi dig självklart med.